KMOP-1-2-5-09-2009-0009

CLB SYS-PACK integrált vállalatirányítási rendszer

A CLB Packaging Kft. – a KMOP-1-2-5-09-2009-0009 kódszámú pályázati projekt keretében, a Magyar Állam és az Európai Unió által 6.930.000 Ft összegű támogatásával – megvalósította a CLB SYS-PACK integrált vállalatirányítási rendszer bevezetését.

A kialakításra került informatikai rendszer hat alrendszerből épül fel:

 • HR modul
 • Beszerzés, logisztika modul
 • Vállalati CRM, értékesítés modul
 • Gyártás modul
 • Kontrolling, döntéstámogató modul
 • Táv- és csoportmunka modul

A modulok az alábbi funkcionális specifikációkkal kerültek kifejlesztése.

Vállalati CRM, értékesítés modul

A modul az értékesítési folyamatok támogatására, az ügyfelekkel kapcsolatos adatok és tevékenységek kezelésére szolgál.

A modul funkciói:

 • partner törzsadatok nyilvántartása, kezelése
 • ajánlatok készítése
 • megrendelések kezelése
 • visszaigazolások
 • panaszkezelés
 • kötelezettségek nyilvántartása

A partner modul az ügyfelek nyilvántartására, adataik felvételére és karbantartására szolgál. A modulban rögzíthetőek az ügyfél nevek, az ügyfelekhez tartozó telefonszámok, címek, kontaktok, egyéb adatok. Az ajánlatok, megrendelések, visszaigazolások modulok segítségével a vevők számára ajánlatok készíthetők, a vevői megrendelések rögzíthetőek, a megrendelésekre visszaigazolások adhatóak. A bizonylatok bevitelére egyszer van szükség az értékesítés bizonylatai egymásból származtathatók. Az értékesítők munkáját segíti egy speciális felület, a teendők karbantartása, ahol azok az ajánlatok szerepelnek (határidők szerint), amelyekkel teendők vannak, ezekhez rögzíthető megjegyzés és időpont (újabb határidő). A panaszkezelés modulban a partnerek által létrehozott bejegyzések, kérdések, panaszok kezelhetőek, erre az üzemeltető is rögzíthet reakciókat.

Gyártás modul

A gyártási modul egy olyan szoftver-komponenst jelent, amelynek segítségével a gyártási folyamatok szabályozottabbá, követhetőbbé, tervezhetőbbé válnak. A gyártásütemezés bevezetésével a raktárkészletek mind az alapanyagok, mind a félkész és késztermékek esetében csökkenhetnek. A modulban lehetőség van gyártási receptúrák rögzítésére, módosítására. A gyártási receptúrákhoz szöveges leírás is fűzhető. A megrendelések, receptúrák alapján lehetőség nyílik a gyártásütemezésre.
Gyártási elszámolás a tényleges gyártás alapján történik, azaz amikor a tényleges gyártás megtörtént a felhasznált alapanyagok levonásra kerülnek a készletből, a késztermék raktárra kerül. A felhasznált alapanyagok meghatározása a receptúra alapján történik. A gyártás során keletkező hulladékok a rendszerben kezelhetők, a gyártott selejt a selejt raktárba kerül bevételezésre. A rendszer lehetőséget nyújt az elkészült termékek egyedi számozására (sarzs szám).

Kontrolling, döntéstámogató modul

A kontrolling és döntéstámogató modul támogatja a társaság gazdálkodásának:

 • tervezését
 • a tényadatok automatikus és manuális rögzítését
 • a terv-tény eltérés elemzését
 • beszámolást

A kontrolling és döntéstámogató modul mind a gyártási, mind az értékesítési, mind a beszerzési modullal online adatbázis kapcsolatban áll.
Tervezés esetén lehetőség van a értékesítési terv, a termelési terv és a bér költségterv több verzióban történő rögzítésére. A rendszerben folyamatosan rögzíthetők a tényadatok (egyes adatokat a rendszer automatikusan rögzít), melyek alapján terv-tény eltérést kalkulál a rendszer. A rendszer alkalmas utókalkuláció készítésére a gyártott termékekre vonatkozóan, különböző mutatószámok felvételére nyílik lehetőség, meghatározhatók a mutatószámok paraméterei, azokhoz a terv- és tényadatok rögzíthetők, valamint riportok kérhetők le. Az egyes riportok külső fájlba exportálhatóak, a beszámolók előállítása több devizában, valamint több mértékegységben is lehetséges.

Beszerzés, logisztika modul

A beszerzési, logisztikai modul a beszerzők, raktárosok munkáját támogatja. A modulban történik a kapcsolódó törzsadatok kezelése:

 • Raktárkarbantartás
 • Termékkarbantartás

A termékek egymáshoz rendelhetőek, egy termékhez tartozhat N darab termék. A hozzárendelés kölcsönös, de kézzel meghatározott. A modulban rögzíthető minimum, maximum készletszint, az egyes termékekhez. A modulban foglalások rögzíthetők: a megrendelt tételek foglalásra kerülnek, csak készleten levő termék foglalható. A raktári mozgások, be és kivételezések megerősítés után kerülnek rögzítésre a rendszerben.
A raktári mozgásokhoz kapcsolódóan különböző riportok támogatják. Raktári bevét szállítótól a szállítói megrendelés alapján történhet, behívható a megrendelés bevételezéskor. Bizományba adást kezel a rendszer (bizományos raktár) egy vevőhöz több bizományos raktár is rendelhető, a tényleges eladásokról beérkező értesítés alapján történik a számlázás. A raktári kiadási bizonylatokból automatikusan szállítólevél készíthető (1 kiadási bizonylat – 1 szállítólevél). A modul támogatja a leltározást. Leltárfelvételi ívek alapján rögzítethető a fellelt készlet, majd ez és a rendszer adatai alapján leltárkiértékelés végezhető. a leltár felvétele során legyen lehetőség arra, hogy az elcserélt rossz cikkszámra rögzített termékeket a jó cikkszámra helyezzék. Ehhez egy speciális felület készül, amivel a fellelt készletet, hiányt egyedileg lehet kezelni. (Készlet „Varázsló”). A modul támogatja a selejtezést, a selejtezni kívánt termékek egy speciális virtuális raktárba, a selejt raktárba kerülnek. A megrendelések riporttal támogatottak. A rendszerben meghatározható a megrendelés tételeinek forrása.

HR modul

A HR modul alkalmas a személyzeti nyilvántartásra, a képzésre, a fejlesztésre, a munkakör-elemzésre. A rendszer moduljai lefedik az emberierőforrás-gazdálkodás legfontosabb területeit: támogatják a képzésszervezést, teljesítmény-menedzsmentet.

KMOP-1-2-5-09-2009-0009 Táv- és csoportmunka modul

A Táv- és csoportmunka modul segítségével az értékesítők, valamint a távolról dolgozó munkatársak elérhetik a többi modul legfontosabb funkcióját, valamint egymással biztonságosan és gyorsan információt cserélhetnek. A rendszer alapvető információkat tartalmaz a vevőkről, beszállítókról, illetve a velük kapcsolatos eseményekről.
A rendszer tartalmaz egy a felhasználók által létrehozott tudásbázis, mely minden felhasználó számára elérhető. A Digitális irattár funkció létrehozása lehetőséget biztosít, a dokumentumok elektronikus tárolására, megtekintésére.
A felhasználók belső levelezésen keresztül illetve online kommunikálhatnak egymással.

A dokumentum letöltéséhez klikk ide!